Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov, z.s.

Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov, z.s. je dobrovolným a nezávislým sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.

Je pokračovatelem TJ Spartak Pelhřimov, založené v roce 1962 a hlásí se k tradicím tělovýchovy a sportu v Pelhřimově. Členové se organizují ve sportovních oddílech, které se sdružují v Tělovýchovné jednotě Spartak Pelhřimov, z.s.

Sportovní oddíly